Over SMOS

Doel
Op 19 september 1996 is de Stichting Muziek Opleidingen Schoonhoven (SMOS) opgericht. De SMOS heeft als doel: het bevorderen van goed en betaalbaar muziekonderwijs in Schoonhoven. Hiervoor zal de SMOS:

– een AMV-opleiding verzorgen
– opleidingen verzorgen op diverse instrumenten
– examens afnemen
– voorspeelavonden organiseren
– verder alles doen wat nodig is om het doel te bereiken.

Doelgroep
De SMOS is volledig onafhankelijk. De opleidingen zijn voor iedereen toegankelijk. Ook kan men na het behalen van AMV diploma de opleiding voortzetten bij een privé muziekleraar. De SMOS verzorgt lessen ruim 18 instrumenten en uiteraard ontbreken muziektheorie en zang niet in het programma. Mensen van alle leeftijden kunnen er terecht. De nadruk ligt echter op lessen aan jongeren. De beginleeftijd hangt af van de gekozen opleiding en de ontwikkeling van het kind.

Naast opleidingen worden ook korte cursussen en workshops verzorgd. De opleidingen strekken zich uit over een of meerdere jaren. De (korte) cursussen zijn beperkt in de tijd, meestal zes tot tien weken en behandelen slechts één aspect van het muziekonderwijs.

De leerlingen van de muziekverenigingen T.A.V.E.N.U. en BRASS BAND SCHOONHOVEN uit Schoonhoven en D.H.T.S.G. uit Berkenwoude  worden door de SMOS opgeleid. Veelal geven deze verenigingen aan hun leden een studie-instrument in bruikleen.

De docenten van de SMOS hebben een opleiding gevolgd aan een conservatorium.

Indien er voldoende aanmeldingen zijn voor een bepaald instrument zoekt de SMOS daarvoor een docent.

 • Bestuur
  Het bestuur bestaat uit:
  – voorzitter: dhr. A. de Vaal
  – secretaris: mevr. S. Baaten
  – penningmeester: dhr. W. Verwaal
  – leerlingenadministratie:  mevr. A. Lingen
 • vacant: beheer website, en public relations; coördinator docenten en examens

Vrijwilligers
Voorts worden organisatorische werkzaamheden verricht door vrijwilligers, voornamelijk afkomstig uit de muziekverenigingen.
Daarnaast kan het bestuur voor adviezen en coördinerende werkzaamheden een beroep doen op een ervaren muziekdocent.

Leslocaties
De lessen worden gegeven in:
– Cultureel centrum HET BASTION, Bastion 5 in Schoonhoven
– DE KOPERDOOS, Nieuwe Singel 35 in Schoonhoven
– In enkele gevallen bij een docent aan huis